دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن از لوئیس ال هی

اگر قصد دارید که در افکار خود تجدید نظر نمائید و راهش را نمی دانید، دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن از لوئیس ال هی را در این متن بیاموزید.

مهم نیست در این جهان کی هستید و چه کار می کنید، شغل شما ریئس بانک باشد یا ظرف شوی یک آشپزخانه تفاوتی ندارد. خانمی خانه دار باشید یا ملوان دریایی، به حال شما فرقی نمی کنید. همه ما در وجود خود منبعی سرشار از انرژی درونی داریم. درون خود منبعی از انرژی داریم که به منبع جهانی وصل است. همه ما می توانیم به دریافت پاسخ ها و دریافت حقایق از درون خود امیدوار باشیم. می توانیم از خود بپرسید؛ «چه درسی ازاین زندگی گرفته ام؟» به دقت به پاسخ درون خود گوش فرا دهیم، قطعاً پاسخ آن را خواهیم شنید. برخی از ما آن چنان در گیر زندگی روز مره هستیم که هیچ گاه فرصت نمی یابیم به صدای درون خود گوش دهیم. دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن راهی مطمئن برای استفاده از قدرت درون می باشد.

شنیدن صدای درون برای دوباره نویس افکار

برای دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن و اصلاح زندگی خویش بهتر است هیچ گاه انرژی درونی خود را صرف داوری در رابطه با دیگران نکنیم و به این شیوه انرژی خود را هدر ندهیم. هیچ گاه در رابطه با این که کارهای دیگران درست است یا غلط نظر ندهیم و انرژی خود را صرف آن ها نکنیم و با این کار لنرژی درونی خود را به آن ها منتقل نکنیم. ما می توانیم؛  انرژی رونی خود را صرف امور بهتری (شنیدن صدای درون) کنیم.

 زمانی که ما انرژی خود را صرف دیگران می کنیم آن ها بر ما چیره می شوند. قدرتی که مردها در جامعه دارند، از زن های جامعه دریافت کرده اند. اکثر زنان جامعه می گویند «شهرم به من اجازه نمی دهد که …». در این حالت زنان به مردان قدرت می دهند. انرژی خود را به آن ها منتقل می کنند. پس چه نیکو است که راه استفاده درست از قدرت درونی را با گوش دادن به صدای درون را یاد بگیریم و انرژی درونی خود را صرف اصلاح و بهبود زندگی خویش نمائیم.

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

اگر فکر کنیم که ما مسئولیتی نداریم و دیگران مسبب واقعیت زندگی ما هستند، این اعتقاد ما را در زندانی که خود ایجاد کرده ایم، محبوس می کند و تنها با اجازه دیگران می توانیم از آن خارج شویم. هر چه بیشتر با آغوشی باز و دیدگاهی وسیع تر با مسائل روبرو شویم، بهتر می توانیم در جهت پیشرفت و ارتقاء خود قدم برداریم. مسئولیت افکار خود را با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن به عهده بگیریم.

مسئولیت افکار و سرنوشت خود را به عهده بگیرم

بهتر است بدانیم که هر کس فقط و فقط خودش می تواند، زندگیش را از رکود و سکون به تحول و جنب و جوش درآورد. هیچ کس دیگری نمی تواند زندگی درونی ما را تغییر دهد. ما خود مسئول اتفاق های زندگی خود هستیم. اگر مسئولیت رفتار و گفتار خود را به عهده بگیریم، خواهیم توانست زندگی خود را به سمت موفقیت و رضایت از آن سوق دهیم. 

کتاب صوتی پیشنهادی؛ تمرین نیروی حال اکهارت توله

بی نظمی و اختشاش در درون ماست نه بیرون از آن

بی نظمی و اختشاش در ظاهر و بیرون زندگی نشان از بی نظمی و آشوب درونی ما دارد. برای اصلاح زندگی در بیرون، نیاز است که درون خویش را مرتب کنیم. افکار به درنخور و مزاحم را از ذهن خود دور کنیم. انرژی و زمان خود را صرف پیش داوری در باره دیگران نکنیم. دیگران را مسئول فلاکت و عقب ماندگی خود ندانیم. مسئولیت را به دیگران واگذار کردن ما را مفلوک و درمانده می کند. این کار انرژی درونی ما را به دیگران منتقل می کند. با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن نظم و آرامش را به زندگی خود دعوت نمائیم.

اجازه ندهیم انرژی ای که مخصوص ماست و برای بهتر کردن زندگی به ما ارزانی شده است را با دست های خود، با رفتار و باورهای خود دو دستی تقدیم دیگران کنیم. این قدرت درونی و انرژی سازنده حق ماست و بهتر است که با مسئولیت پذیری اعمال و رفتار خویش از انرژی درونی برای ارتقاء ویژگی های شخصیتی خویش استفاده کنیم.

با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن منتقد خوبی باشیم

هر مطلب و موضوعی را بدون تحلیل نپذیریم. در درون خود منتقدی تمام عیار باشیم. هر مطلبی را منطق و اصول حاکم در درون مان سازگار نبود، را به عنوان واقعیت محض نپزیریم.هر مطلبی که می شنویم، را قبل از پذیرش به خوبی تحلیل کنیم.

بهتر است بدانیم که اندیشه های من در رابطه با دیگران روی آن ها بی تاثیر است. اما نتیجه اندیشه من هر چه که باشد، خوب یا بد، مثبت یا منفی، ضعیف یا پر انرژی به خودم باز می گردد و در تجربه های من از زندگی خود را نشان خواهد داد. زمانی که به این موضوع مهم و اساسی پی ببریم،با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن تحلیل خویشتن را آغاز می کنیم. تهذیب نفس انجام می دهیم و زندگی خود را دگرگون می نمائیم.

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن

استفاده از شک به عنوان دوستی متذکر

مسیر تهذیب نفس و تحلیل خویشتن آسان نسیت. دشواری و مشکلات در مسیر فراوان است. در برخورد با مشکلات و یا کم بودن سرعت پیشرفت تسلیم نشویم و به مبارزه ادامه دهیم. در اغلب موارد در مسیر پیشرفت با شک و شبه مواجه می شویم. شک را چیز بدی ندانیم و به عنوان دوستی متذکر وجودش را بپذیریم. ما به موضوع های مختلف شک می کنیم، چون زنده ایم و قدرت تحلیل داریم. بی تفاوت و خنثی نیستیم. شک کردن ما را به تفکر و تامل وادار می کند تا بیشتر موضوع را بکاویم و واقعیت موجود را از دل آن بیرون بیاوریم. شک حس کنجکاوی را در ما تحریک می کند.

دوباره نویسی افکار در ذهن نیمه خودآگاه

در طول شبانه روز هزار و یک فکر از ذهن ما می گذرد. در موقعی که ما آن فکرها را فراموش کرده ایم و از همه جا بی خبریم، این افکار دوباره به ذهن ما بازمی گردند. در فرایند بازنویسی افکار طبیعی است که قدمی به سمت جلو برداریم و یکی به عقب. هیچ کس فکر و یا عمل تازه را به یک باره و به سهولت یاد نمی گیرد.

تمرین مداوم برای دوباره نویسی افکار در ذهن نیمه خودآگاه

همان طور که یادگیری هر مهارتی نیاز به تمرین و تکرار فراوان دارد. باز سازی مجدد ذهن و جایگزین افکار مخرب با افکار سازنده نیز زمان بر است و به تلاش مستمر و تکرار مداوم نیاز دارد. هر گاه در باز سازی افکار متوجه حضور باورهای مخرب گذشته شدیم، تسلیم نشویم و از ادامه تلاش مایوس و دلسرد نباشیم. با پشتکار و تلاش فراوان بالاخره خواهیم توانست افکار خود را بازسازی و سامان دهی نمائیم.

از این صفحه دیدن نمائید؛ بیوگرافی مرضیه سنوئی محصل

برای سازماندهی دوباره ذهن اهداف خود را واضح و شفاف بیان کنیم

زمانی که قصد بازسازی مجدد افکار خود را داریم، به صورت شفاف و واضح مشخص کنیم، چه چیزی را می خواهیم، تغییر دهیم؟ بعد از تغییر، افکار ما چگونه باید باشد؟ افکار ماچه کیفیتی باید داشته تا بتوانیم ذهنی قدرتند و محکم و پرتوان داشته باشیم؟

در رابطه با دوباره نویسی افکار و سازماندهی دوباره ذهن هر گونه نظر پیشنهاد و انتقادی دارید، آن را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع؛ قدرت در درون ماست لوئیس ال هی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *