10 قانون سوم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک

برای آشنایی با قوانین عشق و دست یابی به معرفت حق و حقیقت ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک را یاد بگیرید و عاشقانه زندگی کنید.

۴۰ قانون ملت عشق تالیف الیف شافاک

در کتاب ملت عشق ۴۰ قانون عشق صوفیان برای دست یابی به معرفت الهی بیان شده است. هر نوع عشق و یا هدفی که داشته باشید را می توانید با پیمودن ۴۰ قانون عشق با موفقیت پشت سر بگذارید. ۴۰ قانون عشق را در چهار مطلب (۱۰ قانون اول، ده قانون دوم، ده قانون سوم و ده قانون چهارم)  همراه با هفت پله عشق  در این کتاب بیان شده است را سایت کتاب صوتی برای استفاده شما کاربران گرامی در سایت قرار داده است. در این مفاله ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک را برای تان باز گو می کنم.

۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک

با ۱۰ قانون دیگر از قوانین شمس تبریزی از بیان الیف شافاک آشنا شوید.

قانون بیست و یکم؛ هر کس صفاتی مخصوص به خود دارد

به هر کدام از ما صفاتی منحصر به فرد و ویژه اعطا شده است. اگر خداوند می خواست، صفات همه مثل هم باشد، بی شک همه را مثل هم خلق می کرد. محترم نشمردن اختلاف ها و تحمیل عقاید درست خود به دیگران، بی احترامی به نظام مقدس خداوندگار می باشد.

مسیر ایمان در ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون ملت عشق تالیف الیف شافاک

شک کردن چیز بدی نیست. وقتی شک می کنی نشان می دهی که زنده ای و در جستجو هستید.

انسان یک شبه ایمان دار نمی شود.

انسان یک روز خودش را ایمان دار می بیند. حادثه ای غیر منتظره روی می دهد و دچار شک و تردید می شود. دوباره خودش را محکم می کند. ایمانش را قوی می کند. ناگهان به پرتگاه می افتد. و این ترتیب این روند به صورت چرخشی سلسله وار ادامه می یابد. تا به مرحله ای مشخص از ایمان نرسید، گاه به این طرف و گاه به آن طرف منحرف می شوید. گاه موئمن هستید، گاه کافر، گاه در شک و تردید، گاه در یقین خالص. با هر قدم که در مسیر ایمان و شک برمی دارید، قدمی به سوی حق و حقیقت پیش می روید. بدون احساس شک نمی توان ایمانی محکم و قوی به دست آورد. ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک را برای عاشق شدن فرا بگیرید.

کتاب صوتی پیشنهادی ما؛ تمرین نیروی حال اکهارت توله

قانون بیست و دوم؛ نیت عمل مهم است نه صورت و ظاهر آن

برای عاشق واقعی مَی خانه هم نماز خانه می شود. اما مَی خواره در مسجد هم شود، آن جا را مَی خانه می کند. نیت عمل است که ارزشمند است نه صورت عمل.

10 قانون سوم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

10 قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

قانون بیست و سوم؛ از افراط و تفریط بپرهیزید

زندگی اسباب بازی پر زرق و برقی است که به امانت به ما داده شده است. برخی آن قدر شیفته این اسباب بازی می شوند که با از دست دادنش زار زار گریه می کنند. برخی هم چند روزی با آن بازی می کنند، بعد می شکنندش و پرتش می کنند.

صوفی نه زیاده رویی می کند، نه کم کاری دارد. صوفی معتدل و میانه رو می باشد.

قانون بیست و چهارم؛ انسان خلیفه خدا روی زمین است

حال که انسان اشرف مخلوقات و خلیفه و جانشین خداوند در زمین است، باید همیشه و همه جا به یاد داشته باشد که خدا او را می بیند و بر رفتارش ناظر است. اگر انسان اسیر و ذلیل شود، به زندان افکنده شود، فقیر و دست تنگ شود، به او افترای فراوان ببندند. باید همیشه و همه جا خود را خلیفه محبوب خداوند بداند و آن گونه که شایشته آن مقام است، رفتار کند. باید با چشم و دلی سیر و قلبی مطمئن عمل نماید.

  • شریعت می گوید مال تو مال خودت است مال منم مال خودم است.
  • طریقت می گوید مال تو مال خودت است، مال منم مال توست.
  • معرفت می گوید؛ نه مال منی هست نه مال توئی
  • حقیقت می گوید نه تو هستی نه من
10 قانون سوم از 40 قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

10 قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تبریزی اثر الیف شافاک

برای رسیدن به حقیقت باید با نفست پیکار کنید نه با دیگران. باید بر ترس هایت غلبه کنید. باید حاکم بر نفس خود شوید. کینه، خصومت و نامهربانی را دور بریزید.

به آینه قناعت نکن، کل را بنگر. مبادا جنگل مانع دیدنت شود. با چشمانی باز و گشوده جهان و کائنات را بنگر.

عشق خودش معناست

عاشق رانده می شود. اما نمی راند. آزارش می دهند اما آزار نمی دهد. در عشق که وارد شدید، مقوله ها و تعریف ظاهری دود می شود و به هوا می رود. عشق خودش معناست. عاشق که شدی از شریعت و طریقت و معرفت خبری نیست، همه چیز حقیقت است. حقیقتی ناب و خالص

چه تدبیری ای مسلملنان که من خود را نمی دانم          نه ترسا نه یهودی ام نه، گبرم نه مسلمانم

نه شرقی ام، نه غربی ام، نه علوی ام، نه سوفلی ام          نه زارکان طبیعی ام، نه از افلاک گردانم

دویی را چون برون کردم دو عالم را یکی دیدم               یکی بینم،یکی جویم، یکی دانم، یکی خواهم            مولانا از دیار عشق

قانون بیست وپنجم؛ بهشت و جهنم فقط در آینده نیستند

هر گاه بتوانی یکی را بدون چشم داشت پاداش بی حساب و کتاب دوست داشته باشید، در بهشت سیر می کنید. هر گاه با کسی سر جنگ داشته باشید، حسد بورزید و نفرت و کینه در درون تان باشد، در جهنم واقعی هستید.۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک را برای ارتقائ مهارت دوست داشتن در خود یاد بگیرید.

قانون بیست وششم؛ کائنات وجودی واحد است

در این جهان همه چیز و همه کس به هم ربط دارند. تمام کائنات با نخ های نامرئی به هم وصل شده اند. مبدا کسی را بیازاری و اذیت کنید. مخصوصاً اگر آن کس از شما ضعیف تر باشد. اندوهِ یک نفر ممکن است همه را غمناک کند و شادی یکی همه را خوشحال نماید.

قانون بیست و هفتم؛ پژواک اعمال ما به ما باز می گردد

این دنیا چون کوهی است که پژواک افکار، رفتار و کردار ما را به سویمان باز می گرداند.

هر کس که بدی در حق تان کرد، شما در حقش نیکی کنید.

قانون بیست و هشتم؛ زمان حال را دریاب

گذشته چون مهی روی ذهنمان را پوشانده است. آینده هم در پسِ پرده خیال جا دارد. از گذشته و آینده چیزی نصیب صوفی نمی شود. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را درمی یابد.

قانون بیست و نهم؛ تقدیر چیست؟

تقدیر به این معنی که مسیر زندگی از قبل مشخص باشد، نیست. طوری که سر خم کند و هر اتفاقی افتاد بگوئید چه کنم، کار تقدیر است. این طرز فکر نشانه جهالت است. تقدیر ما را تا سر دو راهی راهنمایی می کند. تا سر دو راهی ها و گذرگاه ها تو را می آورد و به تو می گوید یکی را انتخاب کن. مسیرهای فرعی را خودت انتخاب می کنید. پس نه حاکم بر زندگی هستید و نه محکوم به آن.

آخرین قانون از ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون عشق شمس تالیف الیف شافاک

قانون سیم؛ صوفی حقیقی عیب را نمی جوید، می پوشاند

اگر دیگران صوفی حقیقی را سرزنش کنند، عیب جویی یش کنند، بدش را بگویند، به او افترا و تهمت بزنند، او دهانش را بسته نگاه می دارد و به کسی چیزی نا روا نمی گوید.

از این صفحه دیدن نمائید؛ بیوگرافی جک دروسی مدیر عامل تویتر

۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون ملت عشق تالیف الیف شافاک به پایان رسید. این قوانین را برای موفقیت و پیشرفت خود دز زندگی بیاموزید و اجرا نمائید. موفقیت شما حتمی و قطعی می شود. به امید خدا

در رابطه با ۱۰ قانون سوم از ۴۰ قانون ملت عشق تالیف الیف شافاک هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا تجربه ای دارید، آن را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع؛ ملت عشق الیف شافاک

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *