همکاری با کتاب صوتی

وب سایت کتاب صوتی جهت تهیه و تدوین کتاب های صوتی چند زبانه و پیش برد اهداف خود از افراد  و سازمان های واجد شرایط  دعوت به همکاری می نماید. حوزه های همکاری با کتاب صوتی در چند بخش جداگانه تقسیم بندی شده است که با توجه به حوزه فعالیت و تخصص شما، مشتاق همکاری با شما عزیزان میباشد .