کتاب زندگینامه موفق ترین افراد جهان

کتابی که بیش از ۸۰ فرد موفق و ثروتمند جهان را به شما معرفی می کند